Reference (zemeljska in rušitvena dela)

 • Logistični center K&N Airport, Ljubljana - Brnik

 • Poslovno - skladiščni objekt TEM Čatež

 • Qlandia, Kranj

 • Parkirna in garažna hiša Kozolec, Ljubljana

 • Razvojno kontrolni center RKC 4 Krka, Novo mesto

 • Proizvodna hala Lipar, Komenda

 • Transformatorska postaja Krka, Novo Mesto

 • Gimnastični center Ljubljana

 • Laboratorijski prizidek ARSO, Ljubljana

 • Trgovina Lidl, Ljubljana Bežigrad

 • Stanovanjski bloki polje III., Ljubljana

 • Vetrovnik, Logatec

 • Kanalizacijsko omrežje Vinica

 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko, FKKT in FRI Ljubljana

 • Proizvodni in poslovni prostori Bioiks, Ljubljana

 • Slovenska industrija jekla SIJ Ljubljana, poslovna stavba

 • Tehnološki park Podbreznik, Novo mesto

 • Manipulativni plato, Krka Novo mesto

 • Vodovodno omrežje Damelj, Sinji vrh

 • Gozdne vlake in ceste Zagradec, Mirna gora

 • Blok Deteljica Črnomelj

 • Obvoznica Črnomelj, 1. etapa

 • Krka Novo mesto, RKC 3

 • Harvey Norman, Novo mesto

 • Rekonstrukcija ceste Dobliče - Sv. Ana, Črnomelj

 • PCRO Vranoviči, Črnomelj

 • Srebrna hiša Ljubljana

 • Poslovni objekt tabakum, Cikava, Novo mesto

 • Terra Brežice

 • Delavnica Loging Šentjernej

 • Krka Notol 3

 • Sun Roller Adriatic, Kanižarica

 • Krka Novo mesto, sinteza 4

 • Stanovanjski blok Drska, Novo mesto

 • Proizvodno poslovni prostori Adria, Novo mesto

 • Trgovsko poslovni center Portoval, Novo mesto

 • Keko Žužemberk

 • Trgovsko poslovni center Bršljin, Novo mesto

 • Danfoss Črnomelj

 • Bencinski servis Petrol, Metlika