S sončno elektrarno zagotavljamo okolju prijazno električno energijo in zmanjšujemo emisije CO2 za 142,06 t/leto

IZGRADNJA MALE SONČNE ELEKTRARNE mFE PANGRA

Namestitev male sončne elektrarne na streho poslovnega kompleksa podjetja Pangra d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Naziv operacije: Izgradnja male sončne elektrarne mFE PANGRA

Finančna podpora: Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)
Št. odločbe: Sklep ministrstva za infrastrukturo o izboru št. 4301-56/2020/366.
Upravičenec: Pangra d.o.o., Mali Nerajec 2, 8343 Dragatuš